423, odnosno manji za 5,31 posto u odnosu na 2011.

.

4. .

i 34/21.

.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova. listopada, popisivači izlaziti na teren kako bi popisali one koji se nisu sami popisali online, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale. u Srbiji sprovodi se tradicionalnom metodom – podatke direktno od građana prikupljaju popisivači, idući „od vrata do vrata”, pri čemu, po prvi put u našoj popisnoj praksi, odgovore ispitanika unose u elektronske upitnike pomoću laptopova.

) znači masa optičkog elementa po jedinici optičke površine projicirane na optičku plohu.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. Popis stanovništva trebalo bi da se organizuje na svakih deset godina. Ilica 3, 10 000 Zagreb Republika Hrvatska Telefon: (+385 1) 48 06 111 Elektronička pošta: stat.

Пописот 2021 почна на 5 септември и траеше 26 дена односно заврши на 30 септември. .

.

.

godine u 20:00 časova. kolovoza 2021.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Podatke direktno od građana prikupljaju popisivači, idući „od vrata do vrata”, pri čemu odgovore ispitanika unose u elektronske upitnike pomoću laptopova.

godine (u nastavku teksta: Popis 2021.
rujna do 14.
PREGLEDAJTE PO GRADOVIMA.

Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија ќе се спроведе во периодот од 1 до 21 април 2021година (критичен момент 31 март 2021 година, во 24:00 часот).

2 259.

Izjava o pristupačnosti. Popis 2022. U Prilogu I.

Rezultati Popisa stanovništva 2021. i 34/21. godine (u nastavku teksta: Popis 2021. Prvi rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. 85+ 913. -Po podacima zaključno sa 16.

godine se nije menjao, bez obzira na promenu definicije u Pravilniku o popisu usled izmene rokova za dostavljanje finansijskih izveštaja, pa rok za usvajanje izveštaja o popisu ostaje kraj januara, konkretno za 2021.

hr. .

U Prilogu I.

.

septembra 2022.

2022.

Popis 2021.